На виконання Порядку державної атестації  дошкільних, загальноосвітніх  закладів та наказу відділу освіти Білокуракинської РДА №21 від 26.01.2017 року з 13 березня 2017 року розпочалася  атестація закладу.


Живемо школою або Школа - для дітей

Кожна школа має своє об­личчя - свій імідж. Це нове слово інформаційно впливає на внутрішнє світосприйнят­тя не тільки батьків, учнів, а й педколективу школи. Любов до школи, визнання, авторитет треба завойову­вати, підтверджуючи власні досягнення з року в рік.

 

     Педколектив Луб’янської ЗОШ І-ІІ ступенів склався до­сить давно. У школі працює 14 вчителів. 12 з них мають вищу освіту, 6 вчителям присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 4 вчителям – «спеціаліст ІІ категорії», 2 вчителям – «спеціаліст». Їх середній педстаж складає більше 17 років.

 

 

     Луб'янська школа першою пройшла атестацію навчального закладу з оцінкою достатнього рівня. Вчителі активно впровад­жують у навчально-виховний процес інноваційні технології. Педколектив працює постійно над пошуком ідей, які зможуть згуртувати учнів та їх батьків, повести їх до ідеї створення та­кого навчального закладу, який би їм подобався. Нам хотілося, щоб якомога більше учнів могло сказати: «Я пишаюся своєю школою. Я хочу навчатися саме в цій школі, тому що вона -найкраща».

 

      Не варто зосереджувати зусилля тільки на творенні чогось нового, треба вдосконалювати те, що ми має­мо, що напрацьовано роками, надати всьому сучасний рух і жити прекрасним сучасним життям. Як говорить прислів'я: «і чужому навчатись, і свого не цуратись».

 

      Імідж школи - це якісна робота навчального за­кладу, яка відповідає замовлен­ню суспільства, вимогам батьків щодо навчання та виховання їхніх дітей. Ми ознайомлюємо батьків з основними напрям­ками роботи школи, проводимо щорічні звіти роботи її дирек­тора. Тому шкільна політика є прозорою, батьки отримують інформацію у школі, а не за її ганком. Вся інформація про роботу навчального закладу надається вчасно і в широкому форматі. Щороку тут проводяться дні від­критих дверей і батьки можуть відвідувати уроки в будь-якому класі, де навчаються їхні діти, подивитися годину спілкування чи шкільний захід.

 

     Однією з інноваційних форм виховної роботи з батьками та учнями є проведення практич­них занять. На них розглядаються педситуації («Неправильне виховання: що це таке?», клас­ний керівник Л.І.Бека). Прак­тикуємо лекторії для батьків «Виховання дитини в родині», де проводиться анкетування батьків щодо їх ставлення до своєї дитини (завуч школи Т.І.Одайська). Ефективними є батьківські тематичні збори « Профілактика шкідливих зви­чок у дітей» (класний керівник М.С.Ведмеденко). На них за­прошується завідуюча ФАПом Н.М.Макарова, яка наводить вагомі факти про шкідливість тютюнопаління, алкоголю, нар­команії для здоров'я дитини.

 

     Виховання культури здоров'я - виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров'я, формуванню уявлень про здоров'я як цінність, поси­ленню мотивації щодо ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров'я, здоров'я родини. Це розуміють і діти, і батьки. Тож у нас з родинами тісна співпраця. Батьки з за­доволенням беруть участь у проведенні шкільних виховних заходів. Це Дні здоров'я на природі «Тато, мама, я - спортивна ім'я», «Сильні, спритні, сміливі» та інші.

    

 

     У школі працює методична комісія вчителів початкових класів, керівником якої є вчи­тель ІІ категорії Л.Б.Коренська. Методкомісія працює над про­блемою «Розвиток мислення молодших школярів на уроках та в позаурочний час». На за­сіданнях вчителі моделюють фрагменти уроків з їх обгово­ренням, проводять диспути, анкетування, роботу з документацією тощо. Все це стимулює до інноваційної роботи школу, впровадження нових техноло­гій, самоосвіти вчителів.

 

      Велику увагу педколектив школи приділяє естетичному вихованню школярів. Уже ба­гато років прикрашає класні кімнати та коридори школи роз­маїття квітів. Більшу половину світлового дня діти знаходяться в школі, а кімнатні квіти во­лодіють властивістю не тільки дарувати естетичну насолоду, але й сприятливо діють на нервову систему, покращують настрій і зміцнюють здоров'я. Чи це свято за календарем, чи якісь шкільні події та виховні заходи, учні разом з вчите­лями створюють тематичні композиції із кімнатних квітів. Тут можна побачити різновиди сукулентів, фікусів, гібіскусів та гераней. На вікнах квітують ніжні зеферантеси та суцвіття гіппіаструма, що красуються на довгих квітконосах. У коридорі росте багаторічна ліана - широ­колиста монстера, тут же поруч притаїлася фінікова пальма. Ці листкові рослини приваблюють око своїм екзотичним виглядом. Кімнатні квіти - це гордість нашої школи.

 

      У минулому році з батьками проводили тести з вивчення іміджевих компонентів у нашій школі. Їх результати показали, що основним іміджевим компо­нентом для учнів та батьків на першому місці стали класний керівник, зайнятість учнів у школі та якість освітніх послуг. І над цим питанням ми про­довжуємо працювати, старає­мось допомогти кожній дитині знайти своє місце у шкільному колективі, сприяємо розвитку індивідуальної та колективної творчої діяльності учнів.

 

      Класні керівники та адмініст­рація школи знайомляться з матеріально-побутовими  умовами родин дітей, що при­були до школи, неблагодійних, багатодітних сімей, сиріт та на­півсиріт. Це запобігає конфлікт­ності в системі «Сім'я -школа»,, сприяє ефективності спільної діяльності дітей та дорослих, школи та сім'ї.

 

     Актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров'я  дітей, формування у них світогляду, спрямованого на його збереження, оволодіння навичками здорового життя та безпечної поведінки, створення умов для гармонійного розвитку душі і тіла, тобто умов психічного здоров'я і творчості дитини в майбутньому. Серед пріоритетних напрямів освіти, що визначені Національною доктриною розвитку освіти, є «пропаганда здорового способу життя, стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя». Тому в 2011 році наша школа обрала оздоровчий напрямок освіти «Здорова дитина». Державним стандартом загальної освіти здоров'я  розглядається цілісно і багатовимірно – через фізичну психічну соціальну та духовну його складові. Ідея здорового способу життя проходить у нашій школі крізь усі навчальні предмети. Діти навчаються відповідального і дбайливого ставлення до власного здоров'я   завдяки змісту освіти і системі виховання. Саме від нас, учителів, значною мірою залежить, яким буде здоров'я  дитини у подальшому житті. Головними напрямками для вирішення даної проблеми є:

 
  • втілення оздоровчих технологій, розвивальних та інтерактивних методик в освітній процес, з метою його оптимізації;
 
  • створення умов для всебічного розвитку здорової особистості;
 
  • зміна  психологічного забезпечення навчально-виховного процесу;
 
  • психологічна реабілітація та корекція соціально-психологічного здоров'я;
 
  • забезпечення відповідного рівня фізкультурно-оздоровчої роботи;
 
  • моніторинг стану здоров'я.
 

      Педагоги нашої школи розробили систему виховних заходів, бесід, тренінгів, навчальних і розвивальних ігор, ситуативних завдань, рольових ігор, практичних робіт на тематику щодо збереження здоров'я.

 

      Тільки здорова дитина здат­на добре навчатися. А чинни­ком її здоров'я є, як відомо, якісне та своєчасне харчуван­ня,якому педколектив, батьки особливу увагу приділяють шкільному харчуванню. За­вдяки спонсорській допомозі сімей, які протягом навчального року забезпечують свіжими овочами шкільну їдальню, діти отримують здешевлені і якісні обіди. Підбиваючи підсумок, треба сказати, що одним з важливих напрямів роботи школи є впровадження у прак­тику тематичних семінарів, які орієнтують вчителів на фахове зростання, виявлення особли­востей своєї індивідуальності. Але основним правилом для нашого колективу є те, що ми не намагаємося стати кращими за інших. Ми прагнемо стати завтра кращими за нас сьо­годнішніх.

     Луб’янська ЗОШ І-ІІ ступенів – це маленька, дружня родина, яка тісно співпрацює з батьками та спільнотою села. Цікаво і змістовно проходить життя її учнів в години учбових занять та в позакласний час.

 

     Виховна система школи спрямована на гармонійний розвиток особистості, самовиховання, прагнення у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

 

     Педагогічний колектив намагається зберігати національні традиції, знання про культурну спадщину українців.

 

     З великою радістю учні нашої школи під керівництвом педагога – організатора Гнатенко Т.М. ось уже який рік поспіль беруть участь у традиційних шкільних заходах. Це і Андріївські вечорниці, куди з задоволенням приходять не тільки батьки учнів, а всі жителі села. Сподобалось учням свято врожаю «Дари осені» та свято квітів «Квіти, квіти, я чаруюсь вами!». Яких тільки композицій ми не побачили в ці дні! Старші школярі з нетерпінням чекають кожного року «Осінній бал» і чергову «Королеву осені». А ось молодші учні з задоволенням беруть участь у конкурсі «Господарочка».

 

     Під керівництвом вчителя Одайської Т.І. в стінах школи відбулися тематичні лінійки «На колінах стою перед вами, сповідаю жалобу сумну», «День соборності України», «Чорнобильський дзвін», «Свято зі сльозами на очах», круглий стіл «Тих днів не стерти з пам’яті людської». Доброю традицією в школі стало вшанування пам’яті воїна – афганця Миколи Третяка, коли учні зустрічаються з  старенькою матір’ю, піклуються про могилу її загиблого сина.

 

     В школі створені умови для творчого розвитку особистості кожного учня. Працюють гуртки, у яких діти реалізують свої творчі, навчальні здібності. Це гуртки «Творчість учнів» (керівник Гнатенко Т.М.), «У світі інформатики» (керівник Світличний І.С.). Керівники гуртків разом зі своїми вихованцями проводять багато загальношкільних заходів. Це конкурс дитячих робіт з декоративно – прикладного мистецтва «Умілі руки», конкурс дитячого малюнку «Страхування очима дітей», «Зимонька - зима», «Знавці права», «Обережно! Діти на дорозі». Активну участь діти беруть в інтелектуальних іграх «Загадка Сфінкса», «Брейн - ринг», «Правова Феміда». До вподоби учням спортивні змагання «Веселий футбол», «Сильні, спритні та кмітливі».

 

     Свої здібності учні реалізують через роботу танцювального гуртка «Подоляночка». І нехай наші танці не такі досконалі, як хотілося б, але танцюють всі: і хлопці, і дівчата, і великі, і малі. І в цьому заслуга вчителів Дуванської Н.М., Драган Ю.Л., Кудрявцевої М.С.

 

     Педагогами нашого закладу Сидоренко В.В. та Коренською Л.Б. створена екологічна стежка. Нею протягом навчального року  проводяться подорожі «Лікарські рослини нашого краю», екскурсії «Стежинами рідного села», тренінги «Природа і я» та ін.

 

     Активну участь беруть учні в акціях «Чисте повітря – чиста Земля», «Посади дерево», «16 днів проти насильства», «Живи, книго!», які з великою відповідальністю проводить вчитель Бека Л.І.

 

     Та головна цінність школи – учень, його інтереси, здоров’я і безпека. Тому вчителі школи турбуються про те, як зберегти здоров’я школярів, сформувати в них навички здорового способу життя і безпечної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях.

 

     Життя і здоров’я – найдорожче, що є у людини, тому підхід до них повинен бути найсерйознішим і ретельно вивченим.  У зв’язку з цим педколектив школи прийняв рішення з 2011 року, який оголошений Роком освіти, працювати по оздоровчому напрямку «Крок до здоров’я». Вчителі розробили систему виховних заходів, бесід, тренінгів, навчальних і розвивальних ігор, ситуативних завдань, практичних робіт на тематику щодо збереження здоров’я.  Планується провести КВК «Здоров’я», конкурс стіннівок «Правила здорового способу життя», рольові ігри «Айболить», уроки «Мийдодіра», диспут «Що може людина?», конкурс учнівських творів «Проблема життя і довголіття», лекторій для батьків «Азбука здоров’я». А ще безліч лижних естафет, спортивних змагань, турнірів, які так цікаво проводить вчитель фізичного виховання І.С.Світличний.

 

     Активне, цікаве шкільне життя не обходиться без уваги батьків, односельців, голови сільської ради В.М.Носулі, які плідно працюють зі школою. Педколектив завжди може розраховувати на їхню підтримку і словом, і ділом. Останнім часом встановилися тісні зв’язки з нашими односельцями – спонсорами В.В.Гордієнко, С.О.Гордієнко, В.І.Кравцовим, В.П.Гнатенко, В.О.Стогнієвим, товариством «Лотуре - Агро». Ми дуже вдячні за постійну допомогу, яку вони надають для зміцнення матеріальної бази школи, за підтримку в такий нелегкий для освіти час. І маємо надію, що ця співпраця буде і надалі.