Семінар-проект «Творчий підхід педагога до сучасного уроку в початковій школі» (20.02.2014)
Не навчайте дітей так, як навчали вас,
- вони народились в інші часи...

І. Відкриття семінару  
ІІ. Вступна частина

      1. Дидактично-методичне забезпечення уроків в початковій ланці
      2. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів
ІІІ. Теоретична частина
      1. Нестандартні види роботи над розвитком математичних здібностей молодших школярів 
      2. Інноваційні форми проведення сучасного уроку з природознавства.
      3. Розвиток уваги та креативного мислення на уроках читання.
ІV. Практична частина
                     Ø Відкритий урок з літературного читання «Лисичка і журавель» 2 клас.
                     Ø Конструктор сучасних уроків з літературного читання, математики, української мови, Я у світі (робота в групах) 
                     Ø Презентація роботи груп.   

V. Рефлексія. Підведення підсумків семінару.

Районна науково-практична конференція "І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь...", з нагоди святкування 200-річного ювілею Тараса Шевченка (16.01.2014) [фотозвіт конференції]
 • На вічнім шляху до Тараса Шевченка (Білянська Н.В.,  керівник РМО вчителів української філології, вчитель-методист)
 • Пророк національного єднання (Андрюшина Н.І.,  учитель української мови та літератури Червоноармійської ЗОШ І-ІІІ ст., вчитель-методист)
 • «Кобзар» - візитна картка українця (Приходько Єлизавета,  учениця 10  класу   Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1)
 • Я пізнаю Шевченка  (Вітер Юлія,  учениця 10  класу   Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
 • Т.Г.Шевченко – основоположник нової української літератури (Журба А.Ю.,  учитель української мови та літератури Нещеретівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
 • Вклад Т.Г.Шевченка у розвиток української мови (Найдьонова В.О., учитель української мови та літератури Олексіївської ЗОШ І-ІІ ст., старший учитель)
 • Історія України у творчості Т.Г.Шевченка (Волкодав Андрій,  учень 9  класу  Курячівської  ЗОШ І-ІІІ ст.)
 • Тарас Шевченко – художник (Теряєв Сергій, учень 9 класу  Білокуракинської  ЗОШ І-ІІІ ст. №2)
 • Український національний пейзаж у творчості Тараса Шевченка (Ясенко Сергій, учень 11 класу  Лозно-Олександрівської  ЗОШ І-ІІІ ст.)
 • Виховна сила пісенної  творчості Т.Г.Шевченка (Майборода Тетяна, учениця 9 класу  Просторівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
 • Світова велич Тараса Шевченка  (Сірик С.М., учитель української мови та літератури Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вчитель-методист)


Семінар учителів трудового навчання «Сучасні підходи до викладання уроків трудового навчання в умовах реформування освітньої галузі «Технології» (18.12.2013 р.)
«Дитячий розум на кінчиках їхніх пальців»
В.О. Сухомлинський
 1. Місце і роль  інноваційних технологій на уроках трудового навчання.
 2. Особливості викладання предмету «Трудове навчання» в 5 класі за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.
 3. Вивчення предмету «Трудове навчання» як комбінованого предмету.
 4. Оцінювання навчальних досягнень учнів освітньої галузі «Технології».
Практична частина  
 • Виставка творчих робіт учнів «Місто майстрів»
 • Фрагмент уроку в 5 класі за темою (виконання правил з техніки безпеки)
 • Майстер-клас за технологією «Квілінг» «Виготовлення вітальних листівок»

Семінар учителів української мови та літератури «Інноваційні методи навчання як засіб підвищення якості уроку» (13.12.2013 р.)
 1. Розвиток особистості школяра засобами використання використання інноваційних форм навчання та виховання.
 2. Текстоцентричний підхід у вивченні української мови.
 3. Використання проектних технологій при викладанні української філології в загальноосвітніх навчальних закладах (На прикладі обласного конкурсу "Мій земляк - Борис Грінченко").
 4. Елемента дебатних технологій.

Практична частина  

 • Відвідування відкритого уроку з української мови (5 клас).

Семінар учителів англійської мови «Використання комунікативної методики в процесі навчання  англійської мови» (29.11.2013 р.)
 1. Інтерактивні методи – важливі складники особистісно зорієнтованого навчання.
 2. Розвиток комунікативних здібностей учнів за допомогою використання інноваційних технологій на уроках англійської мови.
 3. Шляхи активізації комунікативно-пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови.
 4. Розвиток пізнавального інтересу учнів на основі використання методів активного навчання.
Практична частина  
              - «NATURE AND WEATHER»
              - «HOBBY. LEASURE TIME»

 • Презентація роботи електронного програмного засобу "plus1s" (посилання)

Семінар учителів початкових класів «Використання інформаційно-комунікаційного простору в процесі вивчення природознавства в початкових класах» (26.11.2013 р.)
"Скільки років землі — і мільярд, і мільйон,
а яка вона й досі ще гарна!"
  Л. Костенко

 1. Робота в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі при викладанні природознавства в початкових класах.
 2. Особливості використання комп’ютера для вивчення змістової лінії «Нежива природа».
 3. Особливості використання комп’ютера для вивчення змістової лінії «Жива природа».
 4. Роль ІКТ в роботі з проектними технологіями на уроках природознавства в початковій ланці.
Практична частина  

Семінар учителів світової літератури «Використання інноваційних технологій на сучасних уроках світової літератури» (14.11.2013 р.)
 1. Методика побудови сучасного уроку літератури.
 2. Розвиток творчої особистості засобами інноваційних технологій.
 3. Психолого-педагогічна підтримка особистісного розвитку обдарованого учня.
Практична частина 

Семінар учителів російської мови «О креативных средствах преподавания русского языка как второго иностранного» ( 23.10.2013 р. )
 1. Об особенностях нового учебника по русскому языку для 5 классов общеобразовательных учебных заведений.
 2. Требования к оцениванию учебных достижений учащихся по русскому языку (Приказ МОН от 21.08.2013 №1222). 
 3. Чему надо научиться для успешного общения? (Подготовительная работа над монологическим высказыванием на уроках русского языка).
 4. Учимся грамотно писать. (Использования дидактического материала на уроках.Из опыта работы).
 5. Диктант как одна из форм нравственного воздействия на уроках русского языка.
Практическая часть
 • Презентация интерактивных средств преподавания русского языка в 5 классах.

Засідання круглого столу вчителів української філології "Культура мови: сьогодні і завтра"(13.02.13)

  — Вступна частина засідання;
  — «Уживання лінгвістичної й методичної термінології у фаховому мовленні»;
  — «Нормативне наголошування слів і термінології»;
  — «Норми лексичного рівня».
   

Матеріали обласного зонального науково-практичного семінару «Викладання предмету «Сходинки до інформатики» за новим Державним стандартом початкової загальної освіти» для вчителів початкових класів та інформатики


Конкурс мультимедійних презентацій,
присвячений 50-ти річчю польту в космос Ю.О.Гагаріна

Наказ Міністерства освіти і науки України
Наказ відділу освіти Білокуракинської РДА
Підсумковий наказ відділу освіти
Методичні рекомендації про проведення єдиного дня (уроку) до 50-ти річчя польту в космос Ю.О.Гагаріна

Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст. "Конкурс - дорога без кінця" (автори Бардаченко Л.Ф., Галяпа А.Г.)
Шарівська ЗОШ І-ІІІ ст. "Шлях до зурок" (автори Ляшко О.І., Пономаренко Л.В.)
Нещеретівська ЗОШ І-ІІІ ст. "Був смертним - повернувся звідти вічним! Вінок безсмертя на його чолі!" (автор Чумак С.Г.)


МАТЕРІАЛИ ДО ЗБІРКИ "1000 + 1 ідея сучасної української школи"

1. Нещеретівська ЗОШ І-ІІІ ст., рубрика "Профільна школа"

Математика життя

     Вже декілька років в школах України впроваджене профільне навчання. Не стала виключенням наша Нещеретівська загальноосвітня школа І-ІП ступенів, педколектив якої після дослідження та аналізу профілів вузів, що обирають наш випускники, враховуючи бажання учнів та громади, потреби часу в спеціалістах промислово галузі, обрав фізико-математичний профіль в 10-11 класах та фізико-математичну передпрофільну освіту в 8-9 класах.

     Звичайно, ідея профілізації навчання хороша, прогресивна, але в ній не був врахований один момент: в сільській школі , де навчаються по одному старшому класу, діти позбавлені вибору, примусово займаються тими предметами, як цікавлять нехай більшість учнів, але ж не всіх. Виникає ситуація, коли молоді люди не мають можливості займатися поглиблено тими науками, до яких у них здібності, які необхідні для здійснення майбутньої мрії.

     Усвідомивши цю проблему, вчителі нашої школи змінили підхід до вивчення профільних предметів, щоб дати можливість всім учням розвивати свої різноманітні здібності, нахили. Так, під час вивчення математики з'явилась пошукова форма роботи "Математика життя". На початку вивчення теми діти об'єднуються в групи, кожна з яких отримує завдання - з'ясувати, який вплив або місце мав розділ математики в розвитку інших наук, вирішенні наукових та історичних проблем. На останньому підсумковому уроці з теми групи представляють свої роботи, узагальненні у формі презентацій, малюнків, газет тощо. Разом з прикладами та аналізом використання математики в природничо-математичних науках цікавими несподіваними виявилися такі знахідки дітей: "Інтеграл та музика", "Теорія ймовірностей та археологія", "Поезія через призму математики", "Геометрія картин" та інше. Так, здається, суха наука математика отримує нове обличчя, з науки цифр перетворюється в життєво необхідну та життєдайну науку.

     Про правильність вибору педколективом профілю та форм роботи школи свідчить те, що наші випускники вже третій рік поспіль тримають першість по здачі ЗНО, 90% учнів обирають спеціальності інженерно-технічного напрямку. При школі вже п'ятий рік працює філіал фізматшколи ХАІ. На сьогодні 20 випускників школи є студентами цього вузу, четверо з них навчаються на відмінно. Отже, профілізація освіти в поєднанні з творчим професіоналізмом вчителів здатні досягти успіхів у виконанні завдання держави - підвищити якість освіти.

2. Лозно-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст., рубрика "Батьки-діти-вчителі"

Партнерство сім’ї і школи – запорука успішного виховання

      Якими діти народжуються – ні від кого не залежить, але в наших силах зробити їх хорошими через правильне виховання. Великий педагог Василь Сухомлинський говорив: «Тільки разом з батьками, спільними зусиллями вчителі можуть дати дітям велике людське щастя». І дійсно, досягнути позитивних результатів у навчанні і вихованні дитини можна значно швидше через співпрацю й партнерство сім’ї та школи. Саме школа зобов’язана розвивати й підтримувати таке співробітництво шляхом підвищення рівня психолого-педагогічної обізнаності батьків, їхньої педагогічної культури.

       Турбота школи про сімейне виховання реалізується через педагогічну освіту батьків, залучення їх до виховної освіти в школі. Передусім педагоги школи мають можливість впливати на батьків через  їхніх дітей.

             У роботі з батьками використовуються різноманітні види й методи роботи:

1. Відвідування батьків удома. Допомагає встановити зв’язок з усією сім’єю, побачити умови життя учня, визначити його місце в сім’ї й ставленні до нього старших, познайомитися з досвідом батьківського виховання, дати поради й домовитися про єдині вимоги до школяра.

2. Класів батьківські збори. Їх проводимо два рази на семестр. Збори можуть проводитися у вигляді лекцій, доповідей (виступів самих батьків і обмін досвідом у вихованні дітей), диспутів, конференцій «Сім’я і гармонійний розвиток дитини», зустрічей за «круглим столом».

3. Тематичні вечори («Вечір великої розмови», «Сімейна скринька», «Дерево мого родоводу»).

4. Анкетування батьків, тестування, поради батькам, інше

5. Родинні свята в класі за участю батьків.

6. День добрих справ.

    Школа систематично працює з батьками майбутніх першокласників. Мета цієї підготовки – підвищити якість готовності дитини до школи, зменшити кількість педагогічно занедбаних дітей, озброїти батьків психолого-педагогічними знаннями. Знаття з п’ятирічками проводяться протягом жовтня-грудня та квітня-травня. З кожним роком помітно зростає активність батьків до такої підготовки.

    Робота в напрямі налагодження співпраці між школою й родиною може посприяти вирішенню багатьох проблем на шляху до створення ефективної партнерської системи «батьки – діти - вчителі». У спіх у цьому напрямку можливий лише за умови, коли в стосунках між дітьми і вчителями, між школою і сім’єю запанують довіра, співпраця, доброзичливість, щирі людяні взаємини.  

3. Білокуракинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, рубрика "Здоров’язбережні технології"

І здоров’ю треба вчити

     «Здоров’я – це нічого, а без здоров’я все –ніщо». Ця народна мудрість сьогодні дуже актуальна, особливо для школи. А шкільна громада має усвідомлювати, що  українські діти мають виходити в життя не тільки навченими, а й здоровими.

     Тому для Білокуракинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 пріоритетною проблемою стала проблема здоров’язбереження.

     Найперше, за що взявся педагогічний колектив – це єдина зарядка. О 8-25 лунає 3 коротких уривчастих дзвінка. До класів поспішають і учні, і вчителі, щоб провести 5-ти хвилинну ранкову зарядку. Це дає певний емоційний заряд і приплив бадьорості. Другим кроком була просвітницька робота серед батьків і вчителів. На педраді було проведено  «майстерні» зі здоров’язбереження: майстерню з дихальної гімнастики, майстерня гімнастики для хребта, а також з психогімнастики, ароматерапії, аеробіки. Самі учні стали тренерами. Вони без нагадувань проводять гімнастику, використовуючи різноманітні вправи. А дні здоров’я, богатирські ігри, малі олімпійські ігри в школі стали улюбленими святами.

     У закладі 5 класів початкової школи беруть участь у проекті «Танцює весь клас», що дає гарний настрій, фізичну досконалість і найважливіше – красиву, правильну поставу.

     У школі працюють 2 групи зі спортивної аеробіки та  група «Cher – лідерів», тепер спортивні свята прикрашають виступи красивих, навчених, тренованих дівчаток.

     Не в  данину моді, а заради дітей у школі розгорнуто роботу з туризму. Учні нашої школи на осінніх канікулах побували у Криму та здійснили сходження на гору Сарп, південний і північний схили гору Демерджі. Щосуботи група з 15 учнів відправляються у туристичні походи рідним краєм.

     У школі все готове до відкриття шкільного льодового майданчика, а з його відкриттям починається підготовка до Зимових олімпійських ігор.

     У скарбниці ідей зі здоров’язбереження Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – обладнання доріжок здоров’я  для масажу стопи на спортивному майданчику; створення груп лікувальної фізкультури. До цієї роботи залучені батьки, лікарі, ентузіасти, які пропагують здоровий спосіб життя. Планується також впровадження на уроках кольоротерапії, музикотерапії, природотерапії.

     Навчитися самим, навчити всіх, зробити все корисне для здоров’я – системою, щодня міряти «пульс здоров’я» всієї школи і кожного учня – це пріоритетні завдання педколектива зі здоров’язбереження.