Солідарнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована у 1944 році.
  У 2010-2011 навчальному році у школі навчається 47 учнів. З них у 2-3 класах - 14 учнів, 5-9 класах - 33 учні.
  Кількість працівників, які працюють у закладі - 15 осіб:
  • педагогічних працівників - 8 осіб,
  • обслуговуючий персонал - 7.
  Серед педагогічних працівників:
- відмінник освіти - 2;
- І категорія - 2;
- ІІ категорія - 4;
- категорія "спеціаліст" - 1.
  В школі діє комп’юютерний клас, працюють 8 гуртків, організація "Моноліт" (основна школа), "Країна Бірвінкова" (початкова школа).

  Основна мета школи - створення умов для розвитку освіченої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої, трудолюбивої, життєтворчої особистості громадянина України.

  Педагогічний колектив працює над формуванням патріотичних почуттів дітей та молоді, патріотезму як провідної якості особистості; виховує почуття національної гордості, розуміння причетності до всіх подій, які відбуваються в Україні, переконаності у нетлінності духовних скарбів народі, повагу до батьків, до природи та землі-годквальниці.


  Приорітети школи:
  • найдорожча цінність - людське життя;
  • якісна освіта - сяйво людського життя;
  • найбільше багатство - багатство людських стосунків;
  • найвища краса - краса людських взаємин.

  Основні завдання - навчити будувати відносини з іншими людьми, природою, суспільством і разом з тим творити самого себе.