Адреса: 92200
             вул. Паркова, 33
             смт. Білокуракине,
             Луганська область

Телефон: (06462)21583
Факс: (06462)21088

E-mail: rajono@ukr.net
            
Web-site:
brmk.ucoz.ua

              
ЗВЯГІНЦЕВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
завідувач КУ "Білокуракинський РМК"
 • організовує роботу методичного кабінету, здійснює загальне керівництво діяльністю працівників і несе персональну відповідальність за результати їх роботи;
 • забезпечує співпрацю методкабінету та навчальних закладів району з ЛОІППО;
 • визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконання;
 • узагальнює пропозиції щодо змісту роботи методичної служби, розробляє перспективний  та поточний плани;
 • залучає кращих вчителів району до участі в різних формах методичної роботи;
 • організовує роботу методичної ради методичної служби, визначає зміст її діяльності, забезпечує її ефективне функціонування;
 • забезпечує роботу з організації діяльності районних та шкільних методичних об'єднань, вносить рекомендації щодо поліпшення методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • узагальнює, вносить пропозиції щодо поліпшення форм змісту проведення конференцій, семінарів працівників освіти району,  проведення семінарів директорів, заступників директорів шкіл з навчально-виховної  роботи;
 • бере  участь в організації та  проведенні олімпіад, педагогічних виставок, конкурсів, педагогічних читань, конференцій, тематичних тижнів тощо;
 • організовує роботу методоб’єднання та семінару-практикуму шкільних бібліотекарів, надає їм методичну допомогу;
 • відповідає за забезпечення шкіл підручниками, методичною літературою, здійснює передплату на періодичні видання для відділу освіти, молоді та спорту, КУ «Білокуракинський РМК»;
 • відповідає за науково-методичний супровід розвитку педагогічної системи шкіл за проблемою «Організація навчально-виховної роботи громадсько-активної школи»;
 • контролює за здійсненням безперервного удосконалення фахової освіти та курсової перепідготовки;
 • контролює хід атестації педкадрів шкіл району;
 • планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм, спрямовану на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності учителів фізики, математики, астрономії, філологічних дисциплін (українська, російська та іноземної мов, українська та світова літератури), предмети технологічної галузі;
 • проводить моніторинг якості викладання, рівня навчальних досягнень учнів підпорядкованої категорії;
 • сприяє впровадженню в навчальний процес сучасних інформаційних технологій, інтерактивних методів навчання і виховання;
 • координує навчання вчителів за програмою «Intel»;
 • координує роботу по інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів, забезпечує своєчасну підготовку звітної документації, відповідає за ведення реєстру НКК та електронних засобів навчального призначення;
 • несе відповідальність за проведення моніторингових досліджень якості освіти в навчальних закладах району;
 • відповідає за проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
 • координує виконання Програми інформатизації та комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів Білокуракинського району на 2011-2015 роки;     -         виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника та готує проекти наказів в межах своєї компетенції; відповідає за забезпечення якісного і своєчасного інформативного зв’язку з Нещеретівською, Червоноармійською ЗОШ І-ІІІ ступенів, Паньківською ЗОШ І-ІІ ступенів
ЗАЇКА Ірина Олексіївна,
методист КУ "Білокуракинський РМК"
 • надає методичну допомогу в організації роботи дошкільних закладів району;
 • готує та надає в департаменту освіти і науки, молоді та спорту звітність про дитячі садки (форма 85-к);
 • організовує методичну роботу  з працівниками дошкільних закладів;
 • координує  підготовку дітей до школи;
 • надає допомогу керівникам дошкільних закладів, педагогічним працівникам, керівникам методичних об’єднань у роботі щодо удосконалення педагогічного процесу та оволодіння ефективними методами виховання  дошкільників;
 • здійснює контроль за забезпеченням дошкільних закладів педкадрами;
 • відповідає за державну атестацію ДНЗ;
 • координує роботу щодо забезпечення наступності і перспективності, взаємозв’язку дошкільних закладів і початкової школи;
 • аналізує організацію харчування в дошкільних закладах, координує дії з СЕС по виконанню санітарно-гігієнічних вимог у дошкільних установах;
 • контролює ведення обліку дітей дошкільного віку;
 • надає методичну допомогу в організації оздоровчої кампанії в дитячих садках району;
 • здійснює узагальнення передового педагогічного досвіду вихователів дошкільних навчальних закладів;
 • координує виконання цільової соціальної програми дошкільної освіти Білокуракинського району на період з 2012 до 2017 року;
 • організовує та керує роботою вчителів початкових класів, консультує їх з питань модернізації змісту, методів та форм викладання навчальних предметів у початковій ланці щодо впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів та технологій навчання;
 • координує роботу вчителів художньо-естетичного циклу (художня культура, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, етика) та психології;
 • відповідає за організацію та проведення конкурсів, виставок;
 • організовує проведення щорічних фахових конкурсів «Учитель року», «Вихователь року», «Класний керівник року»;
 • планує та організовує роботу соціально-психологічної служби району;
 • відповідає за збір результатів діагностичного обстеження учнів для обробки та створення банку даних обдарованих дітей;
 • веде роботу з інклюзивної освіти, організації засідань психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК);
 • відповідає за науково-методичний супровід розвитку педагогічної системи ДНЗ за проблемою «Забезпечення організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку»;
 • готує проекти наказів в межах своєї компетенції;
 • виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника та начальника відділу освіти, молоді та спорту; відповідає за забезпечення якісного і своєчасного інформативного зв’язку з дошкільними навчальними закладами району.
БАГАН Олексій Олексійович,
методист КУ "Білокуракинський РМК"
 • надає методичну консультативну допомогу вчителям природничих дисциплін (природознавства, географії, біології, хімії, екології), економіки, захист Вітчизни, основ здоров’я та фізичного виховання;
 • вивчає якісний склад учителів біології, хімії, географії, екології,  економіки,  захист Вітчизни,  фізичного виховання та предмета «Основи здоров’я»;
 • проводить моніторинг якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів підпорядкованої категорії;
 • комплектує районні методичні об’єднання вчителів підпорядкованої категорії, разом з головами методоб’єднань визначає зміст, форми і методи роботи;
 • відповідає за створення та роботу в загальноосвітніх навчальних закладах географічних майданчиків та навчально-дослідних ділянок;
 • сприяє просвітницькій роботі за програмою «Рівний рівному» серед молоді щодо здорового способу життя, впровадження превентивних програм;
 • здійснює контроль за виконанням обов’язків опікунів і піклувальників, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • організовує забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування шкільною та спортивною формами за рахунок місцевого бюджету;
 • бере участь в організації оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • відповідає за науково-методичний супровід розвитку педагогічної системи шкіл за проблемою «Оздоровча спрямованість навально-виховного процесу в закладах освіти»;
 • планує та забезпечує проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками району;
 • веде контроль та організацію роботи з цивільної оборони школярів та педагогів, роботу закладів освіти у надзвичайних ситуаціях;
 • проводить організацію роботи з навчальними закладами щодо виконання закону України «Про охорону праці»;
 • надає допомогу у розробці перспективних та поточних планів навчальних закладів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • здійснює контроль за дотриманням в навчальних закладах правил і норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони;
 • готує  щоквартальні та річні звіти про стан травматизму та питань життєдіяльності;
 • контролює організацію цивільної оборони в закладах освіти;
 • відповідає за якісну підготовку та здачу звітів до департаменту освіти і науки, молоді та спорту, що стосуються підпорядкованих питань;
 • бере участь у вивченні та втіленні в практику досвіду роботи кращих вчителів району підпорядкованої йому категорії;
 • готує проекти наказів в межах своєї компетенції;
 • координує участь дітей в Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок»;
 • виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника та начальника відділу освіти, молоді та спорту; відповідає за забезпечення якісного і своєчасного інформативного зв’язку з Луб’янською та Тимошанською ЗОШ І-ІІ ступенів.
 
ЩЕРБАК Ольга Михайлівна,
методист КУ "Білокуракинський РМК"
 • контролює за оформленням прийому,  звільнення працівників закладів та установ освіти у відповідності з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями, наказами начальника відділу освіти, молоді та спорту;
 • заповнює та веде трудові книжки  працівників відділу освіти, молоді та спорту, КУ «Білокуракинський РМК», керівників (директорів, їх заступників), контролює їх ведення та зберігання в підвідомчих  установах;
 • веде облік видачі трудових книжок;
 • оформлює особові справи працівників КУ «Білокуракинський РМК», централізованої бухгалтерії;
 • веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток;
 • веде архів особових справ, наказів, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здачі їх до державного архіву;
 • здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах відділу та закладах освіти і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне прийняття адміністрацією і трудовими колективами відповідних заходів;
 • виявляє та аналізує додаткову потребу в педагогічних кадрах на поточний та наступні навчальні роки;
 • аналізує кількісний та якісний склад педагогічних та керівних кадрів закладів освіти району, плинність педкадрів;
 • поповнює у встановленому порядку резерв на керівні посади та організовує методичну роботи з резервом керівних кадрів;
 • проводить прийом, облік молодих спеціалістів, які   прибувають в розпорядження відділу освіти, молоді та спорту, оформляє необхідну документацію;
 • організовує та контролює стажування та наставництво в освітніх закладах району;
 • надає допомогу молодим учителям в опануванні  методикою викладання навчального предмету, в формуванні навичок та умінь управляти навчально-виховним процесом. Організовує роботу школи молодого учителя;
 • визначає мету та головні напрямки методичної роботи з учителями історії, правознавства. Вивчає якісний склад учителів історії та правознавства;
 • координує роботу керівника районного методичного об’єднання вчителів історії та правознавства;
 • визначає мету та головні напрямки роботи «Євроклубів»;
 • координує впровадження в загальноосвітні навчальні заклади курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу»;
 • організовує роботу освітніх установ щодо проведення  атестації педкадрів;
 • організовує роботу щодо  видачі адресно-цільових направлень випускникам освітніх закладів району для навчання на педспеціальностях у ВНЗ області;
 • готує матеріали на кращих педагогічних працівників з метою їх нагородження, веде картотеки нагороджених осіб;
 • координує діяльності освітянських установ з центром зайнятості;
 • готує статистичну звітність з кадрових питань перед департаментом освіти і науки, молоді та спорту і районними службами (форми 83-РВК, 6-ПВ, 6-Б та інше);
 • видає довідок на запити служб, громадян на основі архівних документів;
 • відповідає за науково-методичний супровід розвитку педагогічної системи шкіл за проблемою «Формування творчої особистості учня і педагога в ході навчально-виховного процесу»;
 • виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника та начальника відділу освіти, молоді та спорту; відповідає за якісний і своєчасний інформативний зв’язок з Лозно-Олександрівською, Просторівською ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олексіївською ЗОШ І-ІІ ступенів.